Светило в пластичната хирургия ще преглежда безплатно в София