Студенти от УХТ за 9-и път с кампания „Празнувай отговорно!“