Столична община, представители на социални заведения и на неправителствени организации – доставчици на социални услуги на територията на София се обединяват под мотото „ВСИЧКИ ЗАЕДНО“ по случай Международния де на хората с увреждания - 3 декември