Стартира кампания за ранна диагностика на гръбначни изкривявания