„Синият понеделник“ и кафето като източник на щастие