Седмица на Емоционалната интелигентност ще се проведе в София през април