Седем смели и талантливи жени реализират изложба по наболялата напоследък тема за имиграцията