Събитието „7 дни изкуство и дизайн“ завършва с Годишния концерт на специалност „Хореография“ на ВСУ "Черноризец Храбър"