SUV-манията продължава да владее всички класове, дори и луксозния