С КОНЦЕРТ И БЛАГОРОДНА КАУЗА EO DENT ПРАЗНУВА 20-ТИ ЮБИЛЕЙ