Родни фермери предлагат продуктите си на специален пазар в Kaufland „Младост“ в София