Родители освежават детски площадки в доброволческата кампания „Презареди детската площадка!“