Рециклирането на алуминиеви кенове – с грижа за природата и в подкрепа на благородна кауза