Ресторант “Чепишев” ни връща във вихъра на 20-те години с Gatsby Glamour Night