Проведе се благотворителното „Кулинарно шоу сбъдва мечта“