Продължава морското пътешествие на тримата чудати приятели от куклен спектакъл с музика на живо „Островът на изненадите“