Президентът Радев поздрави Лазар Мурджев за 60-ия му юбилей