Премиум класата на автомобилите нахлува на есенния салон с много мощ