Председателят на Сдружението на независимите автори, музиканти и продуценти – Пейо Пеев и член на Управителния съвет на Сдружението – Асен Драгнев бяха на посещения в Европейския парламент