Предизвикани от Canon паркур спортисти преминават за първи път от Европа в Азия