Правилното диагностициране на рака на гърдата е в основата на успешно лечение