Популярни личности се впускат в кални препятствия в подкрепа на деца и младежи от уязвими групи