Половината от момичетата се чувстват парализирани от страха от провал по време на пубертета