Поли Паскова, Моно Петра и водещи дизайнери подкрепиха кампанията за стипендии за бедни ученици