По-висока ли е цената за наемане на кола в столицата