Плевен е последната дестинация за 2017 г., която посрещна инициативата „Активна събота“