Пирин Ултра 2023 - надпреварата сред мраморните мащаби на Пирин планина