Перно Рикар подкрепи доброволчески проект за първа помощ в планината