Пазар на производители и кулинарни демонстрации в Деня на детето