Пътуването изисква отделянето на много време, но зареждането на телефона вече не