„Пътешествие с мисия“ измина 10,8 млн. крачки за превенция на хроничната венозна болест