„Пътешествие с мисия из Европа“ ни предизвиква да се движим активно през летните месеци