Първите 20 души вече бягаха в подкрепа на реновирането на спортните площадки в България