ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВИЯТ ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТРИАЛОН В БЪЛГАРИЯ