ПР на годината отново здраво в ръцете на Атанас Лазаров