PR и медийни експерти предлагат повече практика в образованието