„ПОРТРЕТЪТ НА ЖИВОТА“: Фотографска изложба на хора с нарушено зрение