ПОДКРЕПА ЗА ПАРТНЬОРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЛЕД ИЗПИТАНИЯТА НА ИЗОЛАЦИЯТА