ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА ИЗЛОЖБАТА „НЕ/ПОЗНАТИ“ НА ОББ ПРОДЪЛЖАВА ВЪВ ВИДИН