Открийте Бургас: Морската градина, Мостът и други туристически атракции