Oткриване на фото изложба - Чернобил: 33 години тишина