Ортодоксалният орден на Хоспиталиерите зарадва абитуриенти за бала