Опитни хамали за демонтиране и пренасяне на складове в София