Обучение в България и обучение в чужбина – комбинацията напълно възможна