Нефигурална живопис в първата самостоятелна изложба на архитекта Енил Енчев