Най-новото представление на Ива Свещарова и Вили Прагер разказва за невидимите измерения на срещата на телата с вируса