Националният природонаучен музей при БАН осъмна с витрина с дронове сред препарираните пеперуди