Народният театър и Райфайзенбанк слагат началото на проект за цялостно художествено осветяване на сградата