Над 800 000 опаковки са върнати в станциите за рециклиране на Kaufland