На 02.11.23 се откри Изложба живопис на Мира Бъчварова „GOD SAVE THE ART „ в галерия : „Art hotel 158 “ на 02.11.23